FELANMÄLAN

Med anledning av Covid 19 (Corona-viruset) 

På grund av risken för smitta kommer vi från april 2020 endast fixa akuta åtgärder i lägenheterna.

Övriga åtgärder väntar vi med till dess att smittan är över.

Om akut skada uppstår, som behöver åtgärdas, ska hyresgästen lämna rummet/lägenheten under tiden vi har personal på plats.

Undvik att besöka vårt kontor. Vi ser hellre att du mailar eller ringer.

Anmälan om fel i din lägenhet:

Måndag-torsdag: 10-13

Övrig tid: fastighet@bergeke.se

Telefon: 010-10 10 152

Vid felanmälan skall dessa uppgifter lämnas:

  • Datum för felanmälan
  • Fullständigt namn, telefonnummer och lägenhetsnummer
  • Utförlig beskrivning av klagomålet/avvikelsen

Akuta ärenden 

Akuta fel som uppstår under övrig tid när vi inte har telefontid skall anmälas via mail på:

fastighet@bergeke.se