FELANMÄLAN

Anmälan om fel i din lägenhet:

Måndag-torsdag: 10-13

Övrig tid: fastighet@bergeke.se

Telefon: 010-10 10 152

Vid felanmälan skall dessa uppgifter lämnas:

  • Datum för felanmälan
  • Fullständigt namn, telefonnummer och lägenhetsnummer
  • Utförlig beskrivning av klagomålet/avvikelsen

Akuta ärenden 

Akuta fel som uppstår under övrig tid när vi inte har telefontid skall anmälas via mail på:

fastighet@bergeke.se