För hyresgäster

A-Ö

Välkommen som hyresgäst hos oss på 

Bergeke Fastigheter!

ADRESSÄNDRING

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring Gå in på www.adressandring.se eller ring 020-97 98 99. Från mobil är numret 0771-97 98 99.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten i andra hand.

AVFALL/SOPOR

I sopkärlen får ni endast slänga hushållssopor . Sopor får inte ställas utanför kärlen/soprum  eftersom det lockar till sig skadedjur och fåglar. 

Grovsopor slänger man på någon av kommunens återvinningsstationer.

Exempel på avfall som INTE får slängas i sopkärl/soprum

 • Tidningspapper
 • Wellpapp/kartong
 • Plast/frigolit
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Grovavfall
 • Metall 
 • Hela kläder & skor (lämnas för klädinsamling på återvinningsstation)
 • Lysrör, glödlampor och lågenergilampor (ska lämnas på återvinningscentral)
 • Färg, kemikalier & annat farligt avfall (ska lämnas på återvinningscentral
 • Elektronik (ska lämnas på återvinningscentral)
 • Batterier (ska lämnas på återvinningscentral)
 • Porslin & keramik (ska lämnas på återvinningscentral

Vårgårda återvinningsstationer:

 • Vårgårda Marknadsplatsen
 • Centrumhusets parkering
 • Kempegatan
 • Lena Sporthall
 • Ljurhalla, Gabrielssons lanthandel

Vårgårda återvinningscentral:

 • Tumbergs återvinningscentral, ligger längs väg 181 mot Herrljunga.

AVHYSNING/VRÄKNING

När en hyresgäst upprepat brutit mot reglerna den förbundit sig  i sitt avtal (hyreskontrakt) kommer hyresgästen avhysas (vräkas).

AVLOPP

Spola endast ner avföring, kiss och toalettpapper i toaletten.

Exempel på vad som inte får spolas ner i toalettstolen:

 • Snus och cigarettfimpar
 • Hår
 • Olja och fett
 • Kondomer, bindor och tamponger
 • Bomullstussar och tops
 • Våtservetter
 • Mediciner
 • Hushållspapper 

Det är hyresgästens ansvar att  själv rengöra golvbrunn och rensa vattenlås. Gör detta med mellanrum så slipper ni stopp i avlopp.

AVTAL

Ditt hyresavtal (hyreskontrakt) är ett juridiskt bindande avtal som du tecknar med Bergeke Fastigheter. På avtalets baksida står utförlig information om avtalets innehåll och vad du som hyresgäst och Bergeke Fastigheter som hyresvärd förbinder sig till. Läs noga igenom avtalet innan du skriver under det.

BRAND

Vi händelse av brand, Ring 112!

Vid brand i fastigheten ska du aldrig använda hissen. Om det inte är hos dig det brinner stanna kvar i din lägenhet med stängd dörr. Uppmärksamma brandkåren på att ni finns i lägenheten genom att t ex tända lampor och vinka i fönstren.

BRANDVARNARE

Vi rekommenderar dig att ha minst en brandvarnare. Kom ihåg att brandvarnare räddar liv. Kontrollera, genom att trycka på knappen, med jämna mellanrum att brandvarnaren fungerar och att batterierna inte tagit slut. Ha gärna som rutin att byta batterier ex. första advent.

CYKEL

Cyklar ska förvaras i cykelställ eller i cykelförråd. Av brandsäkerhetsskäl får cyklar aldrig förvaras i trapphuset eller i källargångar.

EL

Hyresgästen betalar själv för hushållselen efter den egna förbrukningen.

Vårgårda Vattenfall 020-41 52 00 eller www.vattenfall.se

ELARBETEN

Det är absolut förbjudet att göra egna elinstallationer eller göra egna kopplingar i fastigheten. Detta kan vara direkt livsfarligt för såväl dig som hyresgäst och för andra boende i fastigheten. Allt elarbete måste skötas av elektriker.

FELANMÄLAN

Anmälan om fel i din lägenhet:

Måndag-torsdag: 10-13

Telefon: 010-10 10 152

Övrig tid: fastighet@bergeke.se

Akuta ärenden 

Akuta fel som uppstår under övrig tid när vi inte har telefontid skall anmälas via mail på:

fastighet@bergeke.se

FLÄKT

Fläkten ovanför spisen är en viktig del av ventilationssystemet i din lägenhet. Rengör filtret i fläktkåpan (där det finns) minst en gång i månaden genom att diska det i varmt vatten och i milt miljövänligt diskmedel.

FÅGELMATNING

Hur gulliga och frusna småfåglarna än må vara så är det inte tillåtet att mata dem från balkongen/uteplatsen. Anledningen är att fågelmaten drar till sig andra skadedjur som t ex råttor och möss.

Naturligtvis får du mata fåglarna − men gör det i en skogsdunge en bit ifrån bostadsområdet.

FÖNSTER, BALKONG & UTEPLATS

Om din bostad har en tillhörande uteplats är det du som bär ansvaret för skötsel av denna. Det innebär att rensa ogräs, kratta löv och hålla den städad. Det är ej tillåtet att använda uteplatsen för förvaring. Tänk på att skräp och löv kan dra till sig skadedjur som exempelvis råttor och möss. En välskött uteplats ser dessutom väldigt trevligt ut för både dig och dina grannar.

Det är inte tillåtet att kasta fimpar eller annat skräp från sin balkong, uteplats eller fönster.

FÖRRÅD

Till de flesta av våra bostäder erbjuder vi tillhörande förråd. Förvara alltid era ägodelar inne i bostaden eller i ert förråd. Tänk på att inte ställa ömtåliga saker direkt på golvet. Skulle olyckan vara framme, t.ex. vattenläckage, så är risken stor att dina saker blir förstörda. Överblivna ägodelar/kartonger som förvaras utanför förråd skall slängas. Tänk alltid också på att hålla dörrarna låsta till källare- och vindsutrymmen så att ovälkommet besök inte kommer in. Glöm heller inte att släcka belysningen, så spar vi energi. 

GRILLNING

Att grilla på sommaren är alltid trevligt men tänk på att era grannar kanske inte tycker det är trevligt att få in grillos. Använd aldrig grill med eld som värmekälla på balkong eller nära huset på din uteplats – det medför stor brandrisk.Det är endast tillåtet att grilla med elgrill på balkongen.

HEMFÖRSÄKRING

Det är viktigt att du själv tecknar en hemförsäkring som täcker skador på dina möbler eller annat i lägenheten, t.ex. vid brand, översvämning eller annan skada. Händer något i fastigheten som du är vållande till blir du ersättningsskyldig. En hemförsäkring täcker upp för skadebeloppet, eftersom det ofta blir höga belopp.

Opartisk information och vägledning om försäkringar hittar du på www.konsumenternas.se

HUSDJUR

Husdjur kan vara tillåtna i lägenheten, fråga alltid först innan.

Hyresgästen ansvarar för att djuren inte stör grannarna eller utgör fara. Tänk på att hundar ska vara kopplade och katter ska hållas under tillsyn. Skador orsakade av husdjur bekostar hyresgästen, ex. repor golv. Husdjur får inte vistas på lekplatser eller gräsmattor inne i bostadsområdet. Husdjuren får inte heller vara för många i antal så att de riskerar att sprida lukt eller vanvårdas.

Vissa djur är helt förbjudna att ha i sin lägenhet. Det gäller bl a ormar och andra reptiler.

HYRESAVI

Hyran betalas i förskott, vilket betyder att den ska vara inbetald till oss sista vardagen före den månad som den avser. Det betyder att hyran för maj ska vara betald sista vardagen i april. Ca två veckor innan förfallodagen kommer hyresavin i din brevlåda.

INFLYTTNING

Du har rätt att flytta in klockan 15 den dag hyresavtalet börjar gälla, vanligtvis den första dagen i månaden.Är den dagen en lördag, söndag eller annan helgdag är det första vardagen därefter som gäller som inflyttningsdag. 

MATTVÄTT

Mattorna tvättas i särskilda maskiner avsedda för just mattvätt. Om inte tvättmaskin för mattor finns där du bor lämnar hyresgästen in mattan för kemtvätt. Mattan får inte tvättas i vanliga tvättmaskiner eller på golvet i tvättstugan.

NYCKLAR

Nyckelkvittensen skickar ni in sedan ni fått nycklarna. Hyreskontraktet erhåller du när nyckelkvittensen är inskickad.

PARABOL

Uppsättning av parabol är förbjudet.

POOL

Bergeke Fastigheter har en policy som innebär förbud mot uppsättande av pool på gräsmatta eller uteplats. Det är en stor olycksrisk för boende, främst barn och djur, i området. Ett barn vill gärna undersöka sin omgivning. En obevakad pool utgör rena dödsfällan och den största dödsorsaken bland små barn är just drunkningsolyckor. Det innebär också en stor vattenförbrukning att fylla en pool och skaderisk på fastigheten vid tömning av poolen om detta inte görs rätt.

Förbudet gäller för bassänger/pooler i våra bostadsområden, med undantag för små babypooler. Poolen får max vara 1 meter i diameter och fyllas med högst 10 centimeter vatten. Poolen måste tömmas när den är färdiganvänd så att ingen råkar illa ut. 

PROPPSKÅP

Det finns två olika sorters proppskåp.

Den nyare varianten kräver inte att du byter proppar utan endast att du trycker på strömbrytaren där proppen gått så laddas säkringarna igen och elen fungerar som den ska.

I den äldre varianten är propparna kopplade till rum och apparater. Vanligtvis finns det en lista i anslutning till proppskåpet om vilka säkringar som hör vart. Det är viktigt att du kontrollerar att färg och styrka är korrekt när du byter propp/säkring.

RÖKNING

Av hänsyn till allergiker, astmatiker och dina grannar är det inte tillåtet att röka på de gemensamma utrymmen såsom trapphus, hissar, tvättstuga mm.

Det är inte tillåtet att röka i lägenheten. Rökning skall ske utomhus. Fimpar får ej slängas på gräsmattor eller andra allmänna ytor. Skador uppkomna av rökning blir hyresgästen betalningsskyldig för. 

STÖRANDE GRANNAR

Boende i hyreshus är skyldiga att visa hänsyn mot sina grannar.  Det bästa är om du försöker prata med din granne innan du kontaktar oss. I de allra flesta fall så kan man lösa problemet genom ett lugnt samtal hyresgästerna emellan. Det vanligaste är nämligen att grannen är omedveten om att hon/han stör och uppskattar att du meddelar det så att hon/kan förändra det.

TRAPPHUS

Trapphuset är gemensamt för alla boende i uppgången. Eftersom det ofta blir ett eko från trapphus så kan det upplevas störande in i lägenheterna när man vistas här. Därför ska ingen vara i trapphuset längre än nödvändigt och vi ber er att tänka på ljudnivån för att inte skapa onödig irritation hos grannarna.

För allas trivsel ska alla hyresgäster ta sitt ansvar att inte skräpa ner i trappuppgången.

I trapphus får inga cyklar, barnvagnar, möbler eller andra föremål finnas. Dels på grund av brandrisken men även för att det kan försvåra en utrymning och utgöra ett hinder för räddningstjänsten och ambulansen vid en brand eller olycka i huset.

TRIVSELREGLER

När du bor i en hyresrätt hos oss bor du också nära grannar. Det innebär många möjligheter till trygghet och gemenskap, samtidigt ställer det krav på att visa hänsyn och respektera varandra. Människor är olika. Några blir störda av sådant som andra inte bryr sig om. Vissa är kvällsmänniskor och andra trivs bäst tidigt på morgonen. För att alla skall fungera bra tillsammans krävs det att alla tar hänsyn till varandra – både när du är hemma hos dig själv och när du vistas i de gemensamma utrymmena.

Det skall vara lugnt i lägenhet alla tider på dygnet, en särskilt uppmärksamhet på störande ljud ska du visa mellan klockan 22.00 på kvällen till 07.00 på morgonen. 

TVÄTTSTUGOR

I alla områden där inte tvättmaskin är standard i bostaden har vi tvättstugor för hyresgästerna. Vissa bokas tider med cylinder medan andra har kalender.

Tänk på att tvättstugan ska lämnas städad och ren vid avslutat pass.

UPPSÄGNING

Uppsägningen ska ske före månadsskiftet tre månader innan man vill flytta. Ex: om du vill flytta 1 maj ska uppsägningen göras senast 31 januari.

Maila eller ring oss, så skickar vi en bekräftelse på uppsägningen hem till dig för att du ska veta att vi tagit emot den och registrerat den, men också som en säkerhet för dig.

 Du är alltid bunden till kontraktet under din uppsägningstid.

VATTEN

Anmäl ALLTID en droppande kran, rinnande toalett eller om du har någon vattenläcka.

VÄRME

Ett element ska vara varmare upptill och svalare nedtill. Det är inte säkert att ditt element alltid är varmt. Termostaten mäter när rummet når rätt temperatur och stängs då av. Elementet kan då vara kallt när det är 20 grader i rummet. Är inomhustemperaturen lägre än 20 grader, kontrollera först hur du har möblerat vid elementen. Möbler framför elementen kan hindra värmen att sprida sig i rummet.

Ibland händer det att fel uppstår i något enskilt element eller i värmesystemet. När vi får in en felanmälan kommer vaktmästare och mäter temperaturen i din lägenhet.

ÖVRIGT

Det är inte tillåtet att sätta upp hyllor/krokar i badrummet, då det är våtutrymme.

Det är tillåtet att sätta upp hyllor och tavlor på väggarna. Du måste vara medveten om att blir det fula märken kan du bli betalningsskyldig när du flyttar. 

Exempel på så sådant som ger fula stora märken/hål är platt-tv på väggen.

Tänk på om ni vill göra om i er lägenhet, så ta alltid kontakt med hyresvärden först.

Fråga alltid först eftersom det är annans egendom.